Acatiste, Privegheri, Rugăciuni

                Acatiste, Privegheri şi Rugăciuni la toată cererea

“Veniţi către mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu voiu odihni pe voi”, zice Domnul.

A
devăratul credincios ascultă numai această chemare. El caută alinarea nevoilor şi împlinirea cererilor sale numai la Dumnezeu. Biserica îi pune la îndemână toate mijloacele.
Între aceste mijloace sunt şi următoarele slujbe şi rugăciuni:

Acatistele. Sunt slujbe anumite care se pot citi şi la cererea credinciosului, pentru feluritele sale nevoi. Să spună dar, preotului, ce acatist vrea să-i citească.
La acatist aducem; pomelnicul viilor, tămâie şi untdelemn şi le dăm preotului.

Privegherile. Sunt tot slujbe pentru binele şi sporul casei, pentru boală, sau pentru o mare nevoie. Ele se fac seara, în orice zi, dar mai ales în posturi.
Când vrem să facem priveghere, aducem la biserică: 5 pâini – care la oraşe se numesc artose – sau 5 prescuri, puţin grâu, o sticlă cu vin şi una cu untdelemn.
După ce le binecuvântează preotul, luăm o parte din ele acasă. Prescurile şi vinul le folosim la mâncare, untdelemnul îl ardem în candelă, iar grâul îl amestecăm în sămânţă, când semănăm.

Rugăciunile la toată cererea le face preotul la biserică, atunci când săvârşeşte Sfânta Liturghie. Aceste rugăciuni se fac pentru: boală, pagubă, călătorie, vrăjmaşi şi pentru orice trebuinţă. Credinciosul spune preotului pentru ce să se roage, iar el ştie ce să facă.
La începutul Sfintei Liturghii, ducem preotului prescuri, din care va scoate o părticică pe care o dăm celor bolnavi, sau o mâncăm noi înşine, înainte de masă.

- Posturile din anul bisericesc
- Zile de Post     
- Dezlegare la vin şi untdelemn (ulei)
- Dezlegar la peşte
- Se mănâncă de dulce
- Nu se face Nuntă
- Spovedania  
- Maslul 
- Acte de evlavie
- Pomenirea obştească a morţilor
- Parastasele
- Nu se fac Parastase
- Purtarea Capetelor
- Sărindarele
- Aducerea de prinoase
- Aducerea de pârgă
- Sărbătorile mari
- Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis