Acte de evlavie

                              Căderea la Sfintele Daruri
                                    Însemnarea cu sfânta Copie
                  Dezbrăcarea Sfintelor Vestminte peste cel suferind


Acestea sunt mijloace pe care Biserica ni le pune la îndemână pentru tămăduirea de boale. Ele se fac numai în zilele în care se săvârşeşte Sfânta Liturghie.
Cereţi preoţilor să vi le facă. Căci căderea la Sfintele Daruri şi atingerea de ele, vindecă pe cel bolnav întocmai cum a vindecat pe femeia din Evanghelie, care, fiind bolnavă de scurgerea sângelui, s’a atins de haina Mântuitorului.

Însemnarea cu Sfânta Copie
ne ridică din boale, aşa cum Hristos cel împuns cu suliţa în coastă, a ridicat din osânda blestemului pe Eva, zidită din coasta lui Adam.

Iar dezbrăcarea vestmintelor, pe care o face preotul peste bolnav, închipuieşte dezbrăcarea creştinului de boale şi de neputinţele sale.

- Posturile din anul bisericesc 
- Zile de Post 
- Dezlegare la vin şi untdelemn (ulei)
- Dezlegare la peşte 
- Se mănâncă de dulce
- Nu se face Nuntă  
- Spovedania
- Maslul
- Pomenirea obştească a morţilor 
- Parastasele
- Nu se fac Parastase
- Purtearea Capetelor 
- Sărindarele
- Aducerea de prinoas
- Aducereaucerea de pârgă
- Acatiste, Privegheri, Rugăciuni 
- Sărbătorile mari
- Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis