Aducerea de prinoase

            Prinoasele care se dau pentru sufletul mortului

În ce stare te-a găsit moartea, în aceea te afli, scrie un Părinte bisericesc. Adică, de te va găsi moartea mântuit, vei moşteni împărăţia veşnică; iar de te află în păcate, chinurile iadului sunt partea ta.
Deci mortul nu poate să-şi mai schimbe starea de dincolo.
O singură scăpare mai este. Ne-o arată Mărturisirea Credinţei Ortodoxe”, care zice: “Credinţa ne învaţă că un mare număr de păcătoşi, care s’au căit în clipa de pe urmă, sunt scăpaţi din iad, prin rugăciunile şi milosteniile celor vii”.

Prin rugăciunile celor vii, înţelegem: rugăciunile preotului la Sfânta Liturghie, rugăciunile noastre, ale fiecăruia, pentru răposaţi şi parastasele pentru pomenirea morţilor.
Pomelnicele morţilor pe care le dăm preotului la Sfânta Liturghie, să fie însoţite de o prescură, din care se scoate Trupul Domnului la Sfânta Jertfă, de o lumânare ca să aibă parte mortul de lumin,  şi de vin, din care se pregăteşte Sângele Domnului.

Parastasele se însoţesc de colivă îndulcită cu miere sau zahăr, căci coliva închipueşte nădejdea noastă în învierea celui răposat, iar mierea şi zahărul, credinţa noastră în viaţa tihnită şi plăcută a mortului.
De asemeni se însoţesc de colaci, vin şi lumânări, care închipuesc Trupul, Sângele şi lumina lui Hristos. Apoi tămâie şi untdelemn – toate jertfe plăcute Domnului.
Prin milostenii înţelegem: mâncarea ce urmează după parastas, vasele, hainele, banii, oile şi juncile şi orice alte lucruri date de pomană (spre pomenire n.n.), pentru sufletul răposatului.
 Se cuvine, însă, ca aceste pomeni să fie împărţite săracilor, nu rudelor noastre sau celor avuţi, căci atunci pomana nu-i deplină şi deci nu-i primită. Iar pomana să o facem cu dragoste şi cu râvnă, nu pentru ochii lumii sau din silă.

- Posturile din anul bisericesc
- Zile de Post 
- Dezlegare la vin şi untdelemn (ulei)
- Dezlegar la peşte
- Se mănâncă de dulce 
- Nu se face Nuntă
- Spovedania    
- Maslul 
- Acte de evlavie
- Pomenirea obştească a morţilor
- Parastasele
- Nu se fac Parastase 
- Purtarea Capetelor

- Sărindarele
- Aducerea de pârgă
- Acatiste, Privegheri, Rugăciuni
- Sărbătorile mari
- Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis