iunie-iulie 2016


10 iulie 2016, orele 8:30 - 13:30 - Sfinţirea bisericii
A n u n ţ   s p e c i a l
 

Cimitir militar- Joi, 9 iunie 2016 – (†) Înălţarea Domnului;  Ziua Eroilor Români
- Orele 10,30 – Dumnezeiasca Liturghie

Soultzmatt 2015 4
- Sâmbătă, 11 iunie 2016, va avea loc tradiţionalul Pelerinaj la Cimitirul Militar Român  (1916-1918)  de la Soultzmatt (Alsacia), organizat de către Biserica Ortodoxă Română „Naşterea Maicii Domnului” din Freiburg, după următorul

                           P R O G R A M:

- Orele 10:30 - plecarea cu autobuzul de la biserică, Schützenallee 16, în Freiburg;

Participanţii vor fi invitaţi să contribuie – după dragoste şi putere, adică, fiecare cu cât poate şi-l lasă inima, la acoperirea cheltuielilor de transport (autobuz, şofer); copiii şi şcolarii  sunt invitaţii Părintelui Sorin.

Soultzmatt 2015 2 hp1
-  Orele 12:30 - depunerea coroanei de flori la monumentul Eroilor Români, însoţită de Imnul Eroilor. La ceremonie vor participa şi reprezentanţi ai Primăriei oraşului Soultzmatt;
Soultzmatt 2015 11 hp (2)
- Orele 13:00 - Slujba de pomenire a Eroilor Români, urmată de un succint program artistic, în care se vor evoca evenimentele şi eroismul soldaţilor români în primul război mondial, care şi-au jertfit viaţa pe câmpul de luptă pentru înfăptuirea Marii Uniri şi întregirea graniţelor şi a Neamului Românesc.

Z Soultzmatt 2014 hp 13

Soultzmatt 2015 27 hp (2)
Soultzmatt 2015 30

Soultzmatt 2015 28 hp
- După slujba de pomenire se va face colectă - (contribuţie simbolică) pentru îngrijirea cimitirului;

Soultzmatt 2015 34
- Orele 14:00 - tradiţionala masă de prânz pe pajiştea din vecinătatea cimitirului;

Soultzmatt 2015 39-  Orele 19:00 - fotografia de grup şi plecarea spre Freiburg;


                                                             * * * *
Un itinerar sumar pentru conaţionalii care nu vor veni cu autobuzul închiriat în acest scop:

 - Se trece în Franţa pe la punctele de graniţă Neuenburg sau Breisach

- Se merge în direcţia Belfort până la Roufach

-  2-3 km, după Roufach, – un indicator de circulaţie arată direcţia spre Soultzmatt

- De la intersecţie până la Soultzmatt cca. 15 km

Bilder Petcu 191

- După ieşirea din Soultzmatt, cca. 2 km , un indicator de circulaţie cu inscripţia în limba franceză  CIMETIČR MILITAIR ROUMAIN DE SOULTZMATT (1914-1918), arată direcţia spre stânga.

- Se merge prin pădure cca. 3 km până la cimitir

                                                             * * * *

- Întrucât la ceremonie vor fi prezenţi şi reprezentanţi ai autorităţilor civile din localitate, nu ne este îngăduit să începem programul  româneşte, (adică cu zăbavă), ci la ora stabilită, fapt pentru care rugăm pe cei care vor sosi cu întârziere să aibă înţelegere pentru această riguroasă exactitudine;

- Pentru masa de prânz se vor instala:  un grătar, mese şi bănci. Cine are posibilitate şi tragere de inimă, este rugat să aducă – pe lângă prieteni, cunoscuţi şi de-ale mâncării, băuturii şi lucruri practice: mese, scaune şi umbrele de amândouă felurile, care se vor transporta în autobuz.

- Înscrierea la călătoria cu autobuzul se poate face în biserică, după Dumnezeiasca Liturghie şi   telefonic la Nr. 015129462775 (Dna. Silvia DianaTătaru).

- Informaţii suplimentare cu privire la organizarea programului zilei se pot primi şi în biserică, în  zilele de  17 şi 21 mai, după Dumnezeiasca Liturghie,  precum şi de la
Pr. S. Petcu - 07631 14829; 01607770251

                                                             * * * *

Celor interesaţi de istoricul Cimitirului Militar Român de la Soultzmatt le stă la dispoziţie materialul documentar sub titlul  Soultzmatt din pagina bisericii www.ortodoxia.de

Pr. Sorin P e t c u


                                  Programul Sfintelor Slujbe,

în Duminicile şi zilele de sărbătoare din lunile iunie - iulie în anul 2016, în biserica ortodoxă română Naşterea Maicii Domnului, din Freiburg în Breisgau

Luna IUNIE 2016Dorotei, Sf., Mucenic

Duminică 5 iunie 2016, (Duminica a 6-a după Sfintele Paşti- a Orbului din naştere); Sfinţii martiri: Dorotei Episcopul Tirului. Marchain, Nicandru şi Leonid
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie

Înaltarea Domnului Fata. Icoana de Gheorghe Tattarescu


Joi 9 iunie 2016, (
) Înălţarea Domnului (Ispasul) ; () Sf. Chiril al Alexandriei;  Sf. martiri: Alexandru şi Anania ; Sfintele cinci fecioare : Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata ; Cuv. Chir – Ziua Eroilor Români
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie  (Pomenirea Eroilor Români)
Soultzmatt 2011. Aspect de la slujba de pomenire 1 hp
Sâmbătă 11 iunie 2016, Pelerinaj la Cimitirul Militar Român de la Soultzmatt – Alsacia în Franţa; Pomenirea Eroilor Neamului Românesc (vezi programul publicat mai sus)

Pogorarea Sfantului Duh 2


Duminică 19 iunie 2016, ((
) Pogorârea Sfântului Duh (Duminica a 8-a după Sfintele Paşti ; a                    Rusaliilor – Cincizecimea sau Duminica Mare);  Sfântul Apostol Iuda, Ruda Domnului ; Cuviosul Paisie cel Mare
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie
Treime, Sfanta
Luni 20 iunie 2016 (
) Sfânta Treime;  Sântul martir Melodie – Episcopul; Cuviosul Calist – Patriarhul Constantinopolului
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie

Ioan Botezatorul, Sf., Nasterea

Vineri 24 Iunie 2016 () Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica);  () Sfântul Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie;  Dezlegare la peşte, ulei şi vin

David din Tesalonic, Sf. Cuvios

Duminică 26 inie 2016 (Duminica I după Rusalii a tuturor Sfinţilor);
Cuviosul David din Tesalonic ; Sfântul Ioan – Episcopul Goţiei şi Antim; Se lasă sec pentru Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie;


Petru si Paul, Sf. Apostoli
Miercuri 29 iunie 2016, () Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (Dezlegare la peşte)
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie

                 
                   
L
una IULIE 2016


Iachint, Sf. Mucenic

Duminică 3 iulie 2016 (Duminica a 2-a după Rusalii – a Sfinţilor Români); Sfântul martir Iachint; Sfântul Părinte Anatolie – Patriarhul Constantinopolului
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie

Maria Schutz Kirche
Sâmbătă 9 iulie 2016
Orele 18:00 – Slujba Vecerniei în prezenţa Prea Sfinţitului Bartholomaios de Arianz, Episcopul - Vicar al Mitropoliei noastre şi a reprezentanţilor autorităţilor bisericeşti şi civile din Freiburg cu prilejul sfinţirii bisericii ortodoxe române Maria Schutz (Ocrotirea Maicii Domnului), din Freiburg şi al sărbătoririi celor 70 de ani de prezenţă şi spiritualitate ortodoxă română în Freiburg


Biserica Maria Schutz, Ikonostasul 1
Duminică 10 iulie 2016 (Duminica a 3-a după Rusalii); Sfinţii 45 de martiri din Nicopolea Armeniei; Sfinţii martiri; Vianor, Apolinarie şi Siluan

Orele 9:00 – Slujba sfinţirii bisericii ortodoxe române Maria Schutz (Ocrotirea Maicii Domnului)  urmată de Dumnezeiasca Liturghie săvârşită de Prea Sfinţitul Bartholomaios de Arianz, Episcopul-Vicar al Mitropoliei noastre, cu împuternicirea Î.P.S. Sale Mitropolitul Augoustinos al Germaniei, însoţit de un sobor de preoţi români

Ilie Tesviteanul, Sf., Prooroc

Miercuri 20 iulie 2016, Sfântul Ilie Tesviteanul; Sfântul Apostol Iacob
Orele 10:30 Dumnezeiasca Liturghie

Cristina, Sf. mucenita
Duminică 24 iulie 2016 (Duminica a 5-a după Rusalii); Sfinţii martiri: Cristina, Capiton, Imeneu, Ermoghen, Teofil de la Zachint şi Atanasie
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie

Iosif cel din Arimateea, Sf.


Duminică 31 iulie 2016 (Duminica a 6-a după Rusalii), Înainteprăznuirea Sfintei Cruci; Sfântul şi Dreptul Evdochim; Sfântul Iosif sel din Arimateea
Orele 10:30 –Dumnezeiasca Liturghie; Se lasă sec pentru Postul Adormirii Maicii Domnului                                                                      
Protoiereu Sorin P e t c u