Cuprinsul - Inhaltsverzeichnis


-
Impressum Aviz către cititori
- Info-Freiburg - Deutsch
-
Info - Freiburg - Română
- Actualităţi
-non licet
-ut omnes unum sint
- castigatio - dojană
- Chronographia eccelsie
- Evenimente
- Crăciunul
- Crăciunul - Programul Sfintelor Slujbe
- Serbarea de Crăciun
- Învierea Domnului
- Sfintele Paşti - Programul Sfintelor Slujbe
- Ostern - Liturgisches Programm
- Slujbă Arhiereascăa la Freiburg - Aniversare

- Biserica Ortodoxă Română din Freiburg
- Parohia Ortodoxă Română Naşterea Maicii Domnului din Freiburg - File de istorie
- innovatio - înnoire - Cu vrednicie şi cu osârdie
- laudatio - Din cronica
vremii
- Aniversare: Pr.Dumitru Em.Popa, o sută de ani de la naştere

- retro temporis - timpuri trecute - oameni şi fapte:
- Protoiereul Emilian Vasiloschi şi Dumitru Cristian Amzăr


 - Biserica Ortodoxă Română din Germania e.V. - Vicariatul parohiilor ortodoxe române

- Istoric - În loc de prolog, un smerit cuvânt către cititori
- Capela Ortodoxă Română de la Lipsca - Leipzig 1861 - 188
1
- Preoţii români, slujitori la Capela Ortodoxă Română din Lipsca

- Biserica Ortodoxă Română din Berlin 1938 - 1945
- a. Procese-Verbale (1938 -1945) - Berlin
-
b. Personalul bisericesc de la Berlin (1938-1945)
-
Biserică în refugiu (1945-1953 - Biserica Ortodoxă Română din Germania

- a. Procese-Verbale (1938-1945)
- Bisericăa de exil I (1953-1963) - Sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice din
   Constantinopol. Dependenţa de Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din Anglia.


-Biserică de exil II 1963-1992 -Sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol.
                                                     Dependenţa de Arhiepiscopia Ortodoxă Rusă din Franţa
- Episcopia-
Înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Germania.
                         Congresul Bisericesc de la Frankfurt am Main 21 Octombrie 1979
- Strădanii zadarnice - Poziţia Patriarhiei Ecumenice faţă de Eparhia Ortodoxă Română
                                       din Germania, după Congresul Bisericesc de la Frankfurt/M.,
                                       Octombrie 1979

- Războiul cel dintre noi - Iară şi iară despre jurisdicţia bisericească. Imixtiunile
                                           slujitorilor de la Biserica română din Paris

- infideliter - Întrebare rămasăa fără răspuns. Prot. Dumitru Popa către P. S. Episcop
                       Nathaniel al Românilor ortodocşi din America

- nulla res! Nimic! - În căutarea unei alte jurisdicţii
- mite et callide - “Cu blândeţe şi cu viclenie”
- hoc sperans ut... sperând că... - Speranţe
- approbatio - Pogorăminte
-
Quo vadis? - Încotro? - Consfătuirea de la Heidelberg - 27 Ianuarie 1990
- omni festinatione-
În mare grabă -Adunarea Eparhială de la Freiburg
                                 din ziua de 30 iunie 1990

- conjuratio sacerdotum -
Conspiraţia” Preoţilor - Consfătuirile preoţeşti de la
                                   Regensburg (13 Octombrie1990) - şi de la München (23 Martie 1991)

- libera legatio
- Misiune liberă sau - „Uneltiri duhovniceşti”
- instabilis gressus -
cu paşi şovăitori - Consfătuirea preoţească de la Köln (29 Febr. 1992)
- insolenter
- cu mândrie - Consfătuirea preoţească de la Aachen - 1-2 Mai 1992
- modestior epistula -
Pr. Sorin Petcu, scrisoare cuviinciosă către Pr. Simeon Felecan
- appellare ad imperatorem -
“Daţi Cezarului cele ce sunt ale Cezarului!” Apelul către
                                                  Regele Mihai I al României

- restitutio ordinis -
restabilirea ordinii - “Noi, Vartolomeu I...”
- convocatio consilii -
convocarea consiliului - Conferinţa din 20 mai 1992 la Bonn
- turbulenta contio -
adunare furtunoasă:
                                  Adunarea Generală Bisericească- Freiburg  13 iunie 1992

- sicut ante dictum est -
aşa cum s-a spus mai înainte. Prot. Radu Constantin Miron,
                            Cuvânt rostit la Adunarea bisericească din 13 iunie 1992, de la Freiburg

- secundum consilium -
după consiliu - Consecinţe imediate după Adunarea bisericească
                                        din 13 iunie 1992, în Freiburg

- hoc animo ad Augoustinum -
în acest duh către Augustin - Cu astfel de gânduri
- exclusio
- destituirea
- Augoustini epistola ad Rumanos -
Pastorala Î.P.S. Augustin al Germaniei, din 14
                                                            octombrie 1992, către românii ortodocşi din Vicariatul
                                                            Român Ortodox, din Germania

- maledicere sine argumento -
clevetiri lipsite de argumente - Scrisoarea Părintelui
                                                 
Protoiereu Dumitru Popa către P. F. Părinte Teoctist,
                                                   Patriarhul Bisericii Ortodoxe Românei

- solutio eparchiae
- Desfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Germania
- infestae declarationes (I)
- Declaraţii duşmănoase (I)
- infestae dclarationes (II)
- Declaraţii duşmănoase (II)
- positio mentis -
stare de spirit - ecouri - tulburări - înnoiri
- redintegratis viribus -
cu forţe restabilite - Conferinţa preoţească de la Freiburg din
                                        3 Aprilie 1993. Revenirea la statutul de Vicariat.

- inter quae
- între timp - Conferinţa preoţeascăa de la Freiburg - 26 Martie 1998
- pendulus status -
poziţie nehotărâtă - Nestatornicie
- paulo post -
puţin timp după aceea - Vizită Canonicăa la 27 Septembrie 1998;
                                                                     Festivitatea de la Frankfurt
inter decem annos -
după zece ani - Conferinţa preoţilor - Freiburg 2003
- ”nunc dimite, Domine... - acum liberează, Stăpâne“ -
Festivitatea de la Freiburg,
                                                                                                  2 Martie 2003

- Sorini sacerdotis allocutio - Ansprache des Priesters Sorin Petcu anlässlich
                                                 des Besuches des Metropoliten Augoustinos von
                                                 Deutschland in der rumänisch- orthodoxen Gemeinde
                                                 Geburt der Mutter Gottes, in Freiburg, am 02. März 200
9
- Augoustini Metropolitis alloquium - Ansprache des Metropoliten Augoustinos von
                                                                Deutschland und Exarchen von Zentraleuropa
                                                                anlässlich des Besuches in der rumänisch-
                                                                orthodoxen Gemeinde Geburt der Mutter Gottes,
                                                                 in Freiburg,  am 02. März 2003

- linqua nostra-
Limba noastră
- Limba noastră,
de Pr. Alexandru Mateevici

- Memorabilis - vrednic de amintit - În loc de prolog

- Protoiereul Emilian Vasiloschi - necrolog, de Dr. Petre Vălimăreanu
- Protoiereul Emilian Vasiloschi - date biografice, de Prot. Sorin Petcu
- Protoiereul Dumitru Em. Popa - necrolog, de Dr. med. Mihai Neagu
- Protoiereul Dumitru Em. Popa - date biografice, de Prot. Sorin Petcu
- Mitropolitul român Visarion Puiu
- Testamentul Mitropolitului Visarion Puiu
- Arhiepiscopul Teofil Ionescu
- Arhimandritul Graţian Radu
- Samosfeaţii sau Practica alexandrină

- Literare

- Părintele Protoiereu Dumitru Em. Popa
- Nostalgii literare - ABECEDARUL, de Tudor Argezi
- Gânduri de Crăciun.........................
de D. Em. Popa
- Rugăminte.........................................de D. Em. Popa
- Balul Carnavalului, ........................de D. Em. Popa
- Săracu’ Ilie!, .....................................de D. Em. Popa
- Parodii din refugiu...........................de D. Em. Popa
- Mărturisire .......................................de D. Em. Popa
- Înstreinare ........................................de D. Em. Popa
- De-ale Postului Mare .....................de D. Em. Popa
- Imagini de toamnă ..........................de D. Em. Popa
- Pribeagul............................................de D. Em. Popa
- Ferma,.................................................de D. Em. Popa
- Balada Linei din Dudeşti, ..............de D. Em. Popa
- Zis-a Domnu’n vremea ceea!...........de D. Em. Popa

-
Pastorale
- Posturile din anul bisericesc
- Zile de Post
- Dezlegare la vin şi untdelemn (ulei)
- Dezlegar la peşte
- Se mănâncă de dulce
- Nu se face nuntă
- Spovedania
- Maslul
- Acte de evlavie
- Pomenirea obştească a morţilor
- Parastasele
- Nu se fac parastase
- Purtarea Capetelor
- Sărindarele
- Aducerea de prinoase- Aducerea de pârgă
- Acatiste, Privegheri, Rugăciuni
- Sărbătorile mari
- Despre Pascalia Ortodoxă - Calendarul creştin şi data Sfintelor Paşti


- Teologice
- De dominica oratione
- Folclor comparat

- Reporter
- Rumänische Präsenz in Freiburg
- Wir danken allen!
- Wir über uns

- Soultzmatt
- Historia in breve coacta - date istorice sumare
- Memoria miseriarum - amintirea suferinţelor
- Vivax recordatio - memoria neştearsă
- Cimitirul militar român de la Val du Patre -Soultzmatt
- Locuri de pelerinaj de Ziua Eroilor Români
- Relatio gratie - mărturia recunoştinţei
- Traditur memoriae -
se spune că....
- 2013 - de Ziua Eroilor Români
- 2013 - qui documentis probat - excurs istoric
- 2013 Dr. Mihai Neagu - allocutio
 - 2013 - apotheosis
- 2014 - de Ziua Eroilor Români
- 2014 - triumphales imagines
- 2014 - Dr. Mihai Neagu - allocutio
- 2015 - de Ziua Eroilor Români
- 2015 -  apotheosis


                                                   
Încunoştiinţare

 Material informativ cu privire la viaţa şi activitatea Bisericii ortodoxe române            „Naşterea Maicii Domnului” din Freiburg se poate cerceta pe adresa de homepage:
                                         //http://www.biserica-romana.de

                                             
Bekanntmachung

 I
nfo - Material über Leben und Tätigkeit der rumänisch-orthodoxen  Gemeinde
 Geburt der Mutter Gottes zu Freiburg im Breisgau kann man untersuchen unter Homepage – Adresse:
//http://www.biserica-romana.de