Dezlegare la peste

                   Zilele din post în care mâncăm peşte

Însemnătatea unor praznice împărăteşti şi a unor sfinţi este aşa de mare, încât Sfinţii Părinţi au dezlegat mâncarea de peşte în posturile aspre. Arătăm aci acest praznice şi sfinţi:

I. În Postul Mare:

-  Buna Vestie
la 25 Martie;
-  Duminica  Floriilor (cu dată schimbătoare);

II.În Postul Sântămăriei:

-  Schimbarea la Faţă
- la 6 August;

III. În postul Crăciunului:

-    Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – la 21 Noemvrie – chiar dacă această
      sărbătoare ar cădea Miercurea sau Vinerea.
      De asemenea mâncăm peşte în Lunile, Miercurile şi Vinerile acestui post,
      dacă în aceste zile cade hramul bisericii din enoria noastră.

În sfârşit deslegăm la peşte, în zilele cu sfinţi însemnaţi, precum:
-  23 Noiembrie: Sfinţii Episcopi Amfilohie şi Grigorie,
    Cuviosul Sinisie Mărturisitorul;
 - 30 Noiembrie:  †) Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat:
-  4, 5, 6, 9, 16 şi 20 Decemvrie, dacă aceste zile cadMmarţea sau Joia.
   Cu atât mai mult, când Marţea sau Joia, se întâmplă hramul bisericii.

- Posturile din anul bisericesc
 
- Zile de Post
- Dezlegare la vin şi untdelemn (ulei)
- Se mănâncă de dulce
- Nu se face Nuntă
- Spovedania
- Maslul
- Acte de evlavie
- Pomenirea obştească a morţilor  
- Parastasele
- Nu se  fac parastase
- Purtarea Capetelor
- Sărindarele 
- Aducerea de prinoase
- Aducerea de pârgă
- Acatiste, Privegheri, Rugăciuni
- Sărbătorile mari
- Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis