Dezlegare la vin si  untdelemn

    Zilele de post în care mâncăm untdelemn şi deslegăm la vin

Pentru asprimea posturilor şi pentru slăbiciunea trupului omenesc, precum şi pentru cinstirea zilelor în care se săvârşeşte Sfânta Liturghie, canoanele Bisericii îngăduiesc creştinilor dezlegare la vin şi la untdelemn, în zilele arătate aici:

a. în Postul Mare: Sâmbăta şi Dumineca;
b. în ziua 24 Februarie - Aflarea capului Sfântului Ioan Botezărorul;
c la 9 Martie - Sfinţii 40 de Mucenici;
d. în ziua 25 Martie - Buna-Vestire, când cade în ziua de Joi-Mare,
    sau în Vinerea şi în Sâmbăta din Săptămâna Patimilor.
e. În Postul Crăciunului:
    la 23 şi 30 Noemvrie, la 4, 5, 6, 9, 16 şi 20 Decemvire, dacă aceste zile cad  Lunea,
    Miercurea sau Vinerea –  căci în aceste zile se prăznuesc sfinţi mai însemnaţi.


-
Posturile din anul bisericesc
- Zile de Post 
- Dezlegare la peşte
- Se mănâncă de dulce
- Nu se face Nuntă 
- Spovedania  
- Maslul 
- Acte de evlavie
- Pomenirea obştească a morţilor 
- Parastasele 
- Nu se fac Parastase
- Purtearea Capetelor
- Sărindarele 
- Aducerea de prinoase 
- Aducerea de pârgă
- Acatiste, Privegheri, Rugăciuni
- Sărbătorile mari
- Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis