INFO - Freiburg - Română

                                            

Arhanghel dr hp 2Arhanghel st hp 4
                         Patriarhia Ecumenică din Constantinopol
                    Mitropolia Ortodoxă Greacă din Germania
                                        Vicariatul Parohiilor Ortodoxe Române
                         Parohia Ortodoxă Română Naşterea Maicii Domnului
                                 
din Freiburg în Breisgau, Schützenallee 16


Biserica Maria Schutz

Parohia Ortodoxă Română „Naşterea Maicii Domnului“ din Freiburg a fost înfiinţată de către românii ortodocşi, stabiliţi în această parte de lume, la sfârşitul celui de-al 2-lea Război Mondial, aceştia fiind în majoritate refugiaţi de război: ofiţeri în armata română, membri în corpul diplomatic, studenţi, intelectuali, emigranţi.
Unii dintre ei fuseseră membrii fostei Biserici ortodoxe române din Berlin (1938-1945), cu propriu locaş de închinăciune şi centru religios-cultural, care se evidenţiase printr-o deosebită activitate religioasă şi culturală.
 Refugiaţilor de război li s-au alăturat cu vremea alţi români ortodocşi: refugiaţi politic, expatriaţi, stabiliţi în Germania prin căsătorie etc.

În anul 1949, au fondat în Freiburg Biblioteca Română şi Institutul Român, considerat azi singurul centru cultural românesc din Germania de proporţii impresionante.
Tot în acest timp, mulţumită ostenelilor fostului preot paroh de la Berlin, Protoiereul Emilian Vasiloschi, a avut loc şi organizarea bisericească, prin înfiinţarea „Bisericii Ortodoxe Române din Germania” supranumită impropriu  şi „Biserică de exil”, întrucât majoritatea românilor ortodocşi din Germania acelor timpuri erau sau se considerau exilaţi.
Innenraum  1Pentru ca Biserica Română din Germania să poată exista şi funcţiona, potrivit rânduielilor bisericeşti valabile în toată Ortodoxia, a fost aşezată sub jurisdicţia canonică a Sfintei Patriarhii Ecumenice din Constantinopol, sub a cărei oblăduire se află şi azi, făcând parte din Mitropolia Ortodoxă Greacă din Germania, cu reşedinţa la Bonn, cu titulatura: „Vicariatul Parohiilor Ortodoxe Române din Germania”.


Ikonostase altes Photo1

La Freiburg se oficiază servicii religioase în limba română încă din anul 1946, la început sporadic, din 1963 cu regularitate, în diferite locaşuri de cult (Adelhauser Kirche, Herz-Jesu-Kloster în Okenstrasse, Sankt Martin, Capela din Cimitirului vechi (Alten Friedhof - Kapelle), Peterhof-Kapelle (la Universitate), din anul 1979 în biserica Maria Schutz sau Acoperământul Maicii Domnului, în prezent (din anul 2016) proprietate a Parohiei ortodoxe române «Naşterea Maicii Domnului».

Nasterea Maicii Domnului (Ikonostase) 2În anul 2016, Fondul Bisericesc romano-catolic Maria-Hilf le-a încredinţat românilor ortodocşi din Freiburg, în arendă,   biserica Maria Schutz spre folosire ca bun propriu.
Cu aceasta, visul românilor ortodocşi din Freiburg şi împrejurimi, de a avea un locaş de închinăciune propriu, a devenit realitate.

Bartholomaeos P.S.Ep. 1
În zilele de 9 şi 10 iulie 2016, a avut loc sfinţirea lăcaşului de cult de către Prea Sfinţitul Episcop Bartholomeu de Arians (Patriarhia Ecumenică - Mitropolia ortodoxă Greacă din Germania) după rânduiala Bisericii Ortodoxe.
Dumnezeu a rânduit ca sfinţirea locaşului de cult românesc să aibă loc în anul în care se împlineau şaptezeci (70) de ani de la primele slujbe ortodoxe săvârşite în limba română pentru românii ortodocşi din Freiburg de către vrednicul de pomenire Părintele Emilian Vasiloschi şi cincizeci de ani (1966) de când Parohia ortodoxă Română Naşterea Maicii Domnului s-a constituit juridic sub denumirea „Rumänisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland e. V. respectiv „Biserica Ortodoxă Română în Germania, asociaţie înregistrată”).

Târnosirea bisericii 10.06.2016Festivităţile au avut loc, având ca epigraf: comemorăm, ne rugăm împreună, sărbătorim împreună.
Comunitatea ortodoxă românească s-a bucurat în toţi aceşti ani de existenţă de sprijinul frăţesc, primit din partea celor două mari Biserici −Evanghelică şi Romano-Catolică din Freiburg −, cu care întreţine, pe plan local, strânse relaţii de cooperare în duh ecumenic.
Pentru românii din străinătate, Biserica a însemnat şi înseamnă o frântură de patrie, o părticică de tradiţie, oleacă de familie. Acest lucru s-a făcut remarcat, (precum odinioară la Berlin), şi la Freiburg, prin multe şi diferite activităţi româneşti pe plan religios şi cultural. Aici a funcţionat o vreme Şcoala românească complementară (Rumänische Ergänzungsschule), cu următoarele discipline: limba română, religia, muzica, istoria şi geografia României, dansuri populare româneşti.
Nu puţini au fost românii care s-au evidenţiat în mod deosebit prin diferite activităţi slujind prin acestea comunităţii româneşti din Freiburg şi românismului în general.

Nasterea Maicii Domnului 5
Amintim aici doar câţiva dintre dânşii, împreună cu familiile lor: Protoiereii Emilian Vasiloschi şi Dumitru Em. Popa, care din 1941 − respectiv 1963, fără preget au slujit la Altarul Domnului până la sfârşitul vieţii lor, Prinţul Nicolae al României, neobositul Dr. Paul Miron −Profesor de Romanistică la Universitatea din Freiburg, care, cu timp şi fără timp, s-a ostenit pentru stabilirea şi întreţinerea relaţiilor religioase şi culturale cu Biserica Ortodoxă şi cu Universităţile din România, Dr. Mihail Fotino Enescu, Dr. Teol. Petre Vălimăreanu, Horia Stamatu, Profesorul George V. Cârsteanu, oamenii de artă originari din România: Corina Sombart din Iaşi (mai târziu cu domiciliul în Heidelberg), Livia Piso din Tuscania (Italia), Ion Ipser din Nürnberg, Arhidiaconul Gabriel Sibiescu din Buzău, care au pictat icoanele din „Peterhof–Kapelle”şi din biserica „Maria Schutz”.

Despre numărul românilor ortodocşi din Freiburg şi din localităţile învecinate, nu există date precise; unii s-au stabilit sau se stabilesc aici definitiv, alţii doar pentru scurt timp, datorită locului de muncă sau din motive de ordin familial.

Masa pentru ofrande (Gabentisch) 2
Înainte de a se fi înfiinţat Asociaţia de lucru a Bisericilor şi Comunităţilor Creştine (Arbeitsgemeinschaft ChristlicherKirchen und Gemeinden-ACK), parohia română Naşterea Maicii Domnului din Freiburg frecventa încă din 1970 «Cercul Ecumenic», fondat de venerabilul pastor evanghelic Hermann Boujard, un bun prieten al românilor, care s-a angajat şi a ajutat cu cuvântul şi cu fapta la organizarea vieţii religioase a românilor ortodocşi din acest oraş.

În prezent, parohia este membră în ACK Freiburg, întreţine strânse relaţii cu celelalte Biserici şi organizaţii religioase creştine şi este angajată şi participă activ în cadrul activităţilor ecumenice pe plan local.

Maica Domnului 1Iisus Hristos, Pantocrator 2În 1979 s-a înfiinţat Asociaţia de lucru Bisericile Răsăritene (Arbeitsgemeinschaft Ostkirchen), cu scopul de a pune la dispoziţia comunităţilor ortodoxe din Freiburg (română, greacă, rusă, sârbă) un locaş de cult şi un centru ortodox religios-cultural.
Majoritatea membrilor proveneau din rândurile românilor ortodocşi. Din planul iniţial, s-a realizat doar ideea locaşului de cult  Biserica Maria Schutz – pe româneşte Acoperământul  Maicii Domnului, la a cărei întreţinere, înfrumuseţare şi înzestrare cu obiecte de cult, dintre membrii ortodocşi au contribuit numai românii şi grecii.
În anul 2010 Asociaţia de lucru Bisericile Răsăritene s-a autodesfiinţat, rolul şi obligaţiile acesteia fiind preluate de către  Cercul Ecumenic de lucru Bisericile Răsăritene, înfiinţat în acelaşi an (2010).
Parohia a fost condusă de venerabilul părinte Protoiereu Dumitru Emanoil Popa, din 1963 până în 2004, când s-a săvârşit din această viaţă. În prezent, Protoiereul Sorin Petcu este preotul paroh.
Slujbele religioase se săvârşesc (cu rare excepţii) în limba română. Creştinii de alte confesiuni, care se interesează şi doresc să cunoască mai îndeaproape aspecte din Liturghia şi din Spiritualitatea Bisericii Ortodoexe, sunt bineveniţi şi pot participa la sfintele slujbe.
Întrucât Biserica Ortodoxă nu a hotărât nimic cu privire la practicarea intercomuniunii, împărtăşirea creştinilor de alte confesiuni nu este îngăduită. Aceştia pot însă să primească la sfârşitul Sfintei Liturghii −Anafură, dar şi în acest caz cu condiţia, ca aceasta să fie consumată după cuviinţă, adică pe stomacul gol (pe nemâncate).

Biserica Maria Schutz se află pe Schützenallee 16, în spatele benzinăriei Schell, alături de Hotelul−Restaurant Schützen, vizavi de fostul Gimnaziu Liceu Francez LycéeTurenne, azi - Şoala Superioară de Muzică.

La biserică se poate veni cu tramvaiul Nr. 1 din centru, în direcţia Littenweiler până la staţia Maria Hilf - Kirche şi până la aceeaşi staţie din direcţia opusă.

Programul Sfintelor Slujbe:
 - Sfânta Liturghie în Duminicile: I, a III-a, a IV-a şi a V-a din lună, începând cu ora 10:30


Programul slujbelor la praznicele împărăteşti (Naşterea Domnului, Botezul Domnului, Sfintele Paşti, Rusaliile etc.) şi pentru sărbătorile din timpul săptămânii se comunică şi se afişează separat.

De luat aminte: Enoriaşii care doresc să primească Sfânta Împărtăşanie sunt rugaţi – pe lângă obligatoria pregătire (post, rugăciune, ajunare), să se anunţe din vreme la duhovnic, în vederea primirii Sfintei Taine a Mărturisirii, ca nu cumva să primească Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului Iisus Hristos cu nevrednicie.Vedere din amvon 2Abschluß 2

Material informativ despre prezenţa românilor şi despre Biserica Ortodoxă Română în Germania la adresele:
 http://www.ortodoxia.de/html/istoric.html

 http://www.biserica-romana.de/html/biserica_romana_din_freiburg.html

 https://www.bing.com/search ?q=youtube+biserica+romana+freiburg&FORM=AWRE

Preot Paroh: Protoiereu Sorin Petcu, Zunzingerstr. 6, 79379 Müllheim

Tel.: 07631 14829; Mobil: 0160 777 0251; Fax: 0049 32121272400

e-mail Petcu@gmx.de; e-mail Petcu@online.de;
Webmaster@ortodoxia.de


Cuprinsul/Inhaltverzeichnis