laudatio

                                               Din cronica vremii

Sărbătorile Crăciunului şi îndeosebi ale Sfintelor Paşti, organizate de comunitatea română din Freiburg, ofereau multor români din Germania şi din ţările învecinate ocazia, de a se revedea într-o atmosferă cu totul deosebită, mai ales, că doamnele din comitetul parohial organizau şi pregăteau tradiţionala agapă pascală, cu multă dăruire.
Într’o scrisoare, din 23 Februarie 1964 către părintele Dumitru Popa, Profesorul George Cârsteanu din München atesta enoriaşilor din Freiburg, deosebitul talent de organizare a sărbătorii Sf. Paşti, zicând
:

 
De Paşti – altă poveste! La Înviere e chiar nevoie de mai mult fast. Freiburghezii vor organiza toate de cu bună vreme, fiind meşteri în asemenea îndeletniciri.”

Cu  Prof. George Carsteanu  la Carnaval (1965) hp 1
                        De-ale Carnavalului”, cu Prof. George Cârsteanu şi alţi români, la München

Nu mai puţin frumos consemnau cronicarii vremii (a 2-a jumătate a anului 1966 n.n.), evenimente din viaţa culturală şi religioasă a comunităţii române din Freiburg:

Românii din Freiburg îşi continuă liniştiţi, la adăpostul Şcoalei şi al Bisericii străbune, consolidarea unei vetre de viaţă românească;
La 5 Iulie au luat parte la înmormântarea părintelui Rosch, care cu multă bunăvoinţă ne-a pus întotdeauna la dispoziţie biserica Vechilor Catolici.
Au luat de asemenea parte la înmormântarea Părintelui Vasiloschi;
La manifestaţia interconfesională din Heidelberg, 23 Iulie, Părintele Popa a slujit vecernia, cu ajutorul corului;
La 21 August, Părintele Popa a mers la Düsseldorf, însoţit de cor, pentru a sluji parastasul de şase săptămâni al preotului Vasiloschi;
O delegaţie, formată din Preotul Dumitru Popa, Dr. Paul Miron, Ion Cicală şi Dr. Petre Vălimăreanu, au participat la 11 Septembrie, la o solemnitate a Vechilor-Catolici din Baden-Baden;
Preotul Dumitru Popa, corul şi alţi credincioşi au mers la 18 Septembrie, invitaţi, la Köln, unde au slujit Sfânta Liturghie…”; Elevii de la Şcoala (română n.n.) din Freiburg … participă la cor, la şcoală şi la slujbe….;
Corul a ajuns cunoscut dincolo de graniţele Landului: la 9-10 decembrie, Radio Köln a transmis înregistrările făcute la Freiburg, predica părintelui Popa de Crăciun, Sfânta Liturghie şi concertul de colinde, care au fost ascultate şi în ţară,  de unde s-au auzit<<„ecouri excelente>>; O contribuţie deosebită a venit din partea câtorva români veniţi de la Paris ….;
În seara de 10 Decembrie 1966, corul a cântat în biserica Vechilor-Catolici, din Freiburg -prezenţi fiind credincioşi de toate confesiunile-  câteva partituri religioase; a doua zi, în aceeaşi biserică, a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie … Duminică seara, 18 Decembrie, a avut loc serbarea pomului de Crăciun........”
Freiburg, Scoala roamneasca - oaspeti de la Paris hp 2
Oaspeţii veniţi de la Paris. De la stânga spre dreapta: Cornelia Moşoiu, doamnele Moşoiu (mama şi sora), Nicolae Moşoiu, Nicu Moşoiu, Cristina Moşoiu împreună cu Aurica şi Rodica Popa în vizită la jurnalistulbuzoian Clement Munteanu.

Am considerat potrivit, să reproduc aici câteva imagini de la diferitele serbări de Crăciun şi de la slujba de Boboteză, în cadrul comunităţii româneşti de la Freiburg din anii ‘60, ca să povestească ele despre românii ortodocşi de la Freiburg, despre Biserica lor, despre dragostea lor pentru tot ce este românesc.
De mare ajutor mi-a fost d-na Rodica-Veria Popa, care mi-a pus la dispoziţie albumul de fotografii al familiei. Acolo unde dânsa a ştiut, am menţionat şi numele persoanelor din imagini. Dacă am trecut cu vederea pe cineva, n-am făcut-o intenţionat, ci pur şi simplu datorită faptului, că dânsa nu mai ştie numele tuturor camarazilor de joacă şi de şcoală. Dacă cineva se descoperă într-una din fotografii, dar nu este menţionat cu numele şi ar dori acest lucru, să-mi comunice, ca să îndrept greşala.

Freiburg,  Colinda, Colinda hp 3
           “La Vitleem colo jos, Cerul arde luminos, Preacurata naşte astăzi pe Hristos”
În imaginea de sus: De la stânga spre dreapta:  Rodica Popa, Cornelia Orendovici, Nina Miron,
Silvia Orendovici (?), d-na Orendovici, d-na Tatjana Miron


Freiburg, Copiii cu  sorcova hp 4
                “De urat, V-am mai ura, dar ne’ că vom însera....”
În imaginea de sus: micii colindători cu Talanga, Sorcova şi cu Buhaiul.
În prim plan: Nina Miron (stânga)  Rodica Popa (dreapta), în spate- de la stânga spre dreapta: Silvia Orendovici, Andrei Miron (“boncăluie buhaiul”), Radu Miron (scutură talanga) şi Cornelia Orendovici.


Freiburg, Colinda, Colinda hp 3
                     “Îngerii cântau, păstorii fluierau....”
În imaginea de sus: de la stânga la dreapta: Rodica Popa, Ion Cicală (Moş Crăciun), Nina şi  Radu Miron,
Silvia Orendovici, Andrei Miron (fluieraşul) şi Tatjana Miron.

Freiburg, Micii colindatori cu Capra si Fluieras hp 1

                                    - Veniţi, veniţi la fereastră! Au sosit plugarii cu capra şi fluieraşi!
În imaginea de sus: Nina Miron, Rodica Popa (în prim plan), Radu Miron, Silvia şi Cornelia Orendovici

Freiburg, Copiii cu Steaua hp 5
                
“Sorcova, vesela,/ Să trăiţi,/ Să-mbătrâniţi,
                    Ca un măr,/ Ca un păr,/ Ca un fir de trandafir”.
                     La anu’ şi la mulţi ani!

          În imaginea de sus: Prof. Dr. Paul Miron, Rodica Popa, Nina Miron,
          Părintele Dumitru Em. Popa şi Mircea Orendovici.

Freiburg, Trei Crai de la Rasarit hp 7
               “Trei Crai de la Răsărit,
                   Cu steaua au călătorit.
                   Şi-au mers, după cum citim,
                   Până la....” Freiburg!

                     În imaginea de sus: Radu şi Andrei Miron (Freiburg), Nicu Moşoiu (Paris)

Freiburg 1966, Irod si Magii de la Rasarit hp 1
       
“Iar Irod, mare’mpărat,               Ispitindu-i, vru setos
            Auzind, s-a tulburat.                  Ca sa afl pe Hristos.....”
            Pe Crai grabnica i-a chemat      
            Şi în taină i-a ‘trebat.

Freiburg,  Craciunul - Colindatori cu Steua hp 1
             
“Steaua sus răsare,                       Că astăzi Curata
                 Ca o taină mare.                           Preanevinovata
                Steaua străluceşte                       Fecioara Maria
                Şi lumii vesteşte,                        Naşte pe Mesia...

În imaginile de mai sus: Radu şi Andrei Miron, Nicu Moşoiu, Prof. Paul Miron, Torgert Linca,  Nina Miron

Freiburg, Vine, vine, Mos Craciun hp 5
                        În imaginea de sus: Ion  Cicală (Moş Crăciun), Rodica Popa, Nina şi Radu Miron

Freiburg, Steaua sus rasare hp 1
..... că întru dânsa, cei ce se închinau stelelor, de la Stea s-au învăţat
să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de Sus, Doamne, slavă Ţie!”
(Troparul Prazncului Naşterii Domnului - fragment).
În imaginea de sus: Radu şi Nina Miron, Victor Orendovici, Rodica Popa, Presbitera Aurica Popa, Ion Cicală (Moş Crăciun).

Dar cea mai frumoasă slujbă a fost cea din ziua de Bobotează, la râul Dreisam, care străbate oraşul......

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 1

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 2

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 3

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 4

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 5

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 6

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 7

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 8

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 9

Freiburg, Boboteaza la Dreisam hp 12
La mentul cuvenit, după tradiţie, părintele a aruncat crucea în râu,
de unde a fost <<salvată>> - tot după tradiţie -de Ion Cicală.

Freiburg, Boboteaza la Dreisam, Cicala aduce crucea din apa hp 15
                     Crucea, din apă a scos-o Cicală.....”

Ziarul local (Badische Zeitung) a comentat evenimentul şi a publicat şi fotografii, iar cronicarul vremii (Alexandru Ţulucă) consemnează: “Mulţi nemţi şi-au întrerupt <<promenada>>, ca să vadă, ce nu se văzuse niciodată la Freiburg, iar balcoanele caselor de peste gârlă erau pline de lume.” (după revista Vatra , Iulie-Dec. 1966, Nr. 104, P.23).

Frumoasa tradiţie, pe care Profesorul George Cârsteanu o sublinia într-una din scrisorile sale către Părintele Dumitru Popa, cum că “freiburghezii” pregătesc cu multă tragere de inimă sărbătoarea Sfintelor Paşti, care se încheia cu masa dragostei (agapa) într-o sală festivă, la una din bisericile oraşului, a dăinuit până după anul 1990. Cei care trăiesc mai de mult în Freiburg sau împrejurimi nu vor fi uitat de hărnicia şi multa tragere de inimă a doamnelor românce de la Freiburg, dirijate cu autoritatea unui jandarm de către Saveta Ciupenic, care îşi asumau toată responsabilitatea, ca totul să meargă bine, pentru ca toată lumea să fie mulţumită, la care mai adăugau şi podoaba portului popular românesc.


Freiburg 1980, Sf. Pasti,  Portul romanesc hp 16

Freiburg 1980 - De  Sfintele Paşti. În imagine: doamnele care au pregătit agapa: Aurica Popa, Rodica Popa,
Isabelle Teuşan, Tatjana Miron, Martha Pokorny, Lia Gurău.
S
e poartă fote şi ii cusute cu arnici şi fotă ţesută cu fir de aur şi argint.


Despre biserica românească din Freiburg vezi şi

http://www.biserica-romana.de/html/biserica_romana_maria_schutz.html

Protoiereu Sorin P e t c u - Müllheim, în Decembrie  a.D. 2007

Despre oameni şi fapte vei capitolul
retro temporis

Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis