Nu se face nuntă

              Zilele şi posturile din an în care nu se face nuntă

Nu se cuvine să facem nuntă oricând – zice Sfântul Simeon al Tesalonicului – căci acest lucru este trupesc şi aducător de veselie trupească. Nu poate cineva să se îngrijească de-ale trupului şi’n acelaşi timp să şi postească; după cum nimeni nu poate să aibă şi gânduri lumeşti şi să plângă totodată şi pentru suflet”.

De aceea Canonul 69 (tâlcuirea) al Sfinţilor Apostoli, Canonul 25 al Sinodului din Laodiceia, precum şi Sfinţii Părinţi, opresc nunta în zilele şi posturile arătate aici:

- în Ajunul tuturor praznicelor împărăteşti (scrise cu roşu în Calendar);
- în ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 August);
- în ziua Înălţării Sfintei Cruci (14 Septembrie);
- în toate Miercurile şi Vinerile de peste an;
- în Postul Mare şi în Săptămâna Luminată (dintre Sf. Paşti şi Dumineca Tomei);
-  în Postul Crăciunului şi în zilele dintre Crăciun şi Bobotează.

Logodnă se poate face în Postul Mare – la Buna-Vestire (dacă această sărbătoare nu cade în Săptămâna Patimilor şi în Dimineca Floriilor).

- Posturile din anul bisericesc
- Zile de Post
- Dezlegare la vin şi untdelemn (ulei)
- Dezlegare la peşte
- Se mănâncă de dulce
- Spovedania
- Maslul
- Acte de evlavie
- Pomenirea obştească a morţilor   
- Parastasele
- Nu se fac Parastase 
- Purtarea Capetelor
- Sărindarele
- Aducerea de prinoase
- Aducerea de pârgă
- Acatiste, Privegheri, Rugăciuni
- Sărbătorile mari
-
Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis