Personalul bisericesc de la Berlin

              Personalul Bisericii  Ortodoxe Române din Berlin
                                     
1940 – 1945

Pentru documentaţia despre personalul bisericesc de la Berlin, redată mai jos, m-am folosit de condica, întocmită cu acest scop, de Părintele Emilian Vasiloschi, aflată acum în arhiva bisericii noastre.
Nu ştim dacă documentaţia este completă. După felul cum a fost întocmită, ţinând seama şi de metoda de lucru (până în cel mai mic detaliu!),  caracteristică Părintelui Vasiloschi, cred că aceasta trebuia să cuprindă datele tuturor persoanelor, care îi erau - într-un fel sau altul, de ajutor în treburile parohiei.
Părintele a procedat la întocmirea condicii, ţinând seama, mai întâi, de ordinea ierarhică -preoţi, diaconi, cântăreţi, paraclisieri-, angajaţi cu leafă lunară.
Documentaţia nu cuprinde informaţii şi despre alte persoane active în viaţa parohiei, de pildă despre  dirijorul corului, Sergiu Celibidache, pe care Părintele îl aprecia foarte mult.
Acest lucru ne determină să credem, că Părintele va fi intenţionat şi acest lucru, dar situaţia critică dinspre sfârşitul războilui în Berlin (bombardamente, incencii, reparaţii, refugiu) nu i-a mai îngăduit să definitiveze documentaţia.

Preoţii şi diaconii bisericii

Preotul Andrei Vascan.

A fost preot în satul Cegoreni, comuna Bieşti, Jud. Orhei (11 ani preoţie).
A fost numit cu Ordinul Nr. 14863 - din 10.X.1940

Preotul Visarion Puiu

Născut la 6 iunie 1913, în comuna Tureatca, jud. Dorohoi, fiul lui Vasile Puiu şi al Mariei, născută Damaschin, absolvent al Seminarului Veniamin din Iaşi, licenţiat al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi (1937) şi doctorand în Teologie la aceeaşi facultate (cu teza de doctorat: Problema muncii în cadrul fiziologic, economic şi biblic), preot paroh la parohia Negreşti II, jud. Neamţ. A ocupat numeroase funcţii de conducere, în diferite organizaţii culturale şi studenţeşti. Până să vină la Berlin, publicase în ţară două cărţi: Comunismul marxist faţă cu învăţătura creştină, Piatra Neamţ 1939 şi, Flăcări ce nu se sting – icoane din viaţa creştină, Bucureşti 1941). Vine la Berlin ca preot duhovnic al ucenicilor şi preot ajutător pe lângă parohia ortodoxă de aici, cu consimţământul Mitropoliei Moldovei şi cu binecuvântarea Patriarhului (Nr. 19040, din 31 Decembrie 1942), întărite cu decizia Ministerului Muncii, Nr. 8436 -din 9 Dec. 1942

Pr. Emilian Vasiloschi hp 2

Preotul Econom Stavrofor Emilian Vasiloschi

S-a născut la 29 Octombrie (stil vechi)/11 Noiembrie (stil nou) 1886, în Sinăuţii de Sus, Judeţul Rădăuţi, în Bucovina.
La 1 Ianuarie 1942, a fost numit preot paroh al bisericii române de la Berlin; după război a organizat Biserica Ortodoxă Română din Germania, pe care a păstorit-o până la sfârşitul  vieţii (1966). memorabilisDiaconul Alexandru Cristea

A fost Protodiacon la Catedrala din Chişinău, „vremelnic diacon la biserica Boteanu din Bucureşti, în timpul ocupaţiunii Basarabiei de către Ruşi”, voce de tenor şi bun organizator de cor.
A fost numit diacon la Berlin, în vara anului 1942, dar a refuzat să vină, în urma sfatului familiei sale.
S’a întors la Chişinău, a fost hirotonit preot şi după scurt timp a încetat subit din viaţă, în urma unui atac de cord.

Diaconul Ion Boştinescu

A fost Protodiacon la Catedrala Episcopală din Buzău. Greutăţile întâmpinate cu îndeplinirea formalităţilor de venire la Berlin, probabil şi „teama  de nesiguranţa vieţii la Berlin în timpurile grele ale groaznicului război, l-au determinat şi pe acest diacon bun să renunţe la postul de la Berlin.”

Diaconul Barnea M. Ion

Absolvent al Seminarului Sfântul  Nicolae din Râmnicul Vâlcii şi al Facultăţii de teologie din Bucureşti, doctor în teologie de la Universitatea din Atena, fost membru ospitant al Şcolii Române din Roma, cunoscător al limbilor: greacă, italiană, franceză, germană, hirotonit întru diacon pe seama Bisericii Ortodoxe Române din Berlin, la 18 Mai 1943, de către P. S. Veniamin, Vicarul Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei.

Cântăreţii bisericii

Zaharia  Constantin Duhu
, student anul III – teologie, numit cu Ord. Nr. 15807, Octombrie 1940. De la Berlin se refugiază la Paris (la Issy les Moulineaux), unde este arestat de GESTAPO şi internat în lagărul de la Buchenwald-Fichtenheim, unde a murit împreună cu alţi compatrioţi şi prieteni,  în bombardamentul anglo-american din 24 August 1944.

Grigore Cristea

Născut la 15 mai 1915, în comuna Cotorca, judeţul Buzău.
În timpul “şcolarităţii” a fost trecut în acte şi cu numele Vasile Grigore Cristea. Român ortodox, licenţiat în teologie la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1941).
De la 1 Martie 1937 -cântăreţ bisericesc la parohia Văcăreasca-Buzău, de aici -mutat la Biserica Doamnei din Bucureşti (1 Martie 1939), concomitent funcţionar la Cancelaria Arhiepiscopiei Bucureştilor şi de aici, mai apoi (1 August 1942), transferat la Capela română din Berlin.
La 31 Octombrie 1943 a fost hirotonit Diacon.

Paracliserii bisericii

Ion Struc

Născut la 12 August 1916, în comuna Alexeni, jud. Bălţi.
Absolvent al Seminarului teologic din Chişinău, licenţiat al Facultăţii de teologie din Chişinău (Iaşi-Chişinău), doctorand în teologie şi student la Facultatea de filozofie din Berlin.
A funcţionat la biserica din Berlin, de la sfârşitul anului 1941 până în vara anului următor (1942), după care <<(după declaraţia sa) „s’a reîntors în Ţară”>>.

Nicolai A Ioanei

Nnăscut la 10 Aprilie 1924, în comuna Pipirig, judeţul Neamţ.
Absolvent al Şcolii de Cântăreţi din Iaşi. La Berlin învăţa şi limba germană.
A fost numit paracliser la Berlin, de Ministerul Culturii cu Ord. Nr. 46067 din 1 Septembrie 1942, şi de Patriarhia Română cu Ordinul Nr. 1661/1943.
A venit în Germaniala, la 11 Decembrie 1941, cu grupul ucenicilor trimis de Ministerul Muncii.
A lucrat ca ucenic la Hermann Göhring Werke din Wattenstedt, apoi la Luther-Werke din Braunschweig şi în cele din urmă la fabrica Neumann din Berlin, după care (Septembrie 1943) a trecut ca paracliser la Biserica Română.

Protoiereu Sorin Petcu - Müllheim 2006

Procese verbale 1938 - 1945 - Berlin

Procese Verbale 1945 - 1953 - Berlin

Cuprinsul