Programul Sfintelor Slujbe

Arhanghel drArhanghel dr
Parohia ortodoxă română
 Naşterea Maicii Domnului e.V.
Freiburg in Breisgau

Programul Sfintelor Slujbe,
în luna noiembrie, anul Domnului 2017
  în biserica ortodoxă română
 Acoperământul Maicii Domnului,
Schützenallee 16, Freiburg în BreisgauGalaction si Epistimi, Sf. mucenici
Duminică 5 noiembrie, Sfinţii martiri: Galaction, Epistimi, Domnin, Teotem şi Teofil; Cuviosul Grigorie –Episcopul şi mărturisitorul din Alexandria
Duminica a 22-a după Rusalii; Evanghelia, Luca XVI, 19-31 (Bogatul şi săracul Lazăr);  Se face pomenirea morţilor – Moşii de iarnă

Orele 10:30 − Dumnezeiasca Liturghie


Arhangheli, Sfintii, 8 noiembrie

Miercuri 8 noiembrie,
) Soborul Mai-marilor Arhistrategi Mihail şi Gavriil, şi al tuturor cereştilor fără de trup puteri
Evanghelia, Luca X, 16-21 (Înapoierea celor şaptezeci (şi doi) de ucenici de la propovăduire; Iisus se bucură cu duhul)

                                                          
Orele 10:30 –Dumnezeiasca Liturghie

Marţi, 14 noiembrie, se lasă sec pentru Postul Crăciunului
Miercuri, 15 noiembrie începe Postul Crăciunului
Avdie, Prooroc, Sf.
Duminică 19 noiembrie, Sfântul Prooroc Avdie; Sfinţii martiri: Varlaam, Agapie, Iliodor şi Antim
Duminica a 26-a după Rusalii; Evanghelia, Luca XII, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)      -  Dezlegare la ulei şi vin

Orele 10:30 –Dumnezeiasca Liturghie

Intrarea Maicii Domnului în Biserica 1


Marţi 21 noiembrie, () Intrarea în Biserică a Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururi Fecioarei Maria (Vovidenia)
Evanghelia, Luca X, 38-42 şi XI, 27-28 (Marta şi Maria)


Alipie, Cuv. Sf.
Duminică 26 noiembrie, Cuvioşii: Alipie Stâlpnicul, Nicon, Stelian Paflagonul, Iacov Pustnicul, Sil – Episcopul; Sfântul Acachie cel din Scara; Sfântul martir Gheorghe Hilotul
Duminica a 30-a după Rusalii; Evanghelia, Luca XVIII, 18-27 (Păzirea poruncilor – calea spre desăvârşire; Primejdiile bogăţiei) -  Dezlegare la peşte

Orele 10:30 –Dumnezeiasca Liturghie

Andrei, Sf. Apostol 4


Joi 30 noiembrie,
) Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României; Sfântul Ierarh Frumenţiu – Episcopul Indiei, ) Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Evanghelia, Ioan I, 35-51 (Cei dintâi ucenici ai lui Iisus)

Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie -   Dezlegare la peşte                                                                ÎNCUNOŞTINŢARE
Biserica Maria Schutz

În luna decembrie 2015 biserica romano-catolică Maria Schutz (Acoperământul Maicii Domnului) din Freiburg in Breisgau,  Schützenalle 16, a devenit proprietatea românilor ortodocşi din Freiburg şi din împrejurimi.
Duminică 10 iulie 2016 locaşul de cult a fost sfinţit după Rânduiala Sfinţirii Bisericii din Ritul Liturgic Bizantin de către P.S. Episcop Bartholomeu de Arianz.Informaţii detaliate cu privire la acest eveniment aducător de mare bucurie în viaţa românilor din Freiburg vor fi publicate şi în pagina de internet a bisericii Acoperământul Maicii Domnului (Maria Schutz Kirche) la aadresa Vicariatului:
http://www.biserica-romana.de/html

Material documentar privitor la prezenţa românilor ortodocşi şi a spiritualităţii ortodoxe române în Germania, începând de prin anii 1820, şi despre organizarea bisericească în cei aproape două sute de ani trecuţi, se poate cerceta la adresa:
http://www.ortodoxia.de/html/istoric.html

Ikonostase 2


Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis
Actualitate

Home