Sărbătorile mari

                                    Spre ştiinţă

Se aduce aminte creştinilor că nu-s îngăduite alte sărbători decât cele rânduite de Biserică. Cine mai prăznuieşte şi altele păgâneşti, precum: Foca, Păliile, Filipii, Joile-Verzi şi altele – care se ţin de popor – cade sub osânda şi blestemul Bisericii.
Pentru ştiinţă, se însemnează aici numai sărbătorile cu ţinere, lăsate de Biserică.


                     Sărbătorile bisericeşti cu ţinere

Duminicile de peste an.
Praznicele mari, care se împart în: sărbători domneşti şi sărbători ale Maicii Domnului.
Acestea sunt:

1 Ianuarie: Tăerea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos şi Sfântul Vasile cel Mare.
6 Ianuarie: Arătarea Domnului sau Boboteaza.
2 Februarie: Întâmpinarea Domnului, sau Stretenia.
25 Martie: Buna-Vestire a Maicii Domnului, sau Blagoveştenia.

Cu dată schimbătoare: Duminica Stâlpărilor, sau Floriilor.
Cu dată schimbătoare: Duminica Învierii, sau Sfintele Paşti.
Cu dată schimbătoare: Înălţarea la cer a Domnului, sau Ispasul.
Cu dată schimbătoare: Duminica Pogorârii Duhului Sfânt sau Rusaliile.
Cu dată schimbătoare: Sfânta Treime.

6 August: Schimbarea la faţă a Domnului, sau Pobreajenul.
15 August: Adormirea Maicii Domnului, sau Sântămăria Mare.
8 Septemvrie: Naşterea Maicii Domnului, sau Sântămăria Mică.
14 Septemvire: Înălţarea Sfintei Cruci, sau Ziua Crucii.
21 Noemvrie: Intrarea în Bisercă a Maicii Domnului.

                  Sărbătorile Sfinţilor mai mari sunt:

7 Ianuarie: Sfântul Ioan Botezătorul
30 Ianuarie: Sfinţii Trei Ierarhi – Vasilie, Grigorie şi Ioan, sau Trisfetitele.
23 Aprilie: Sfântul Mare Mucenic Gheorghie.
21 Mai: Sfinţii Împărăţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena.
24 Iunie: Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, sau Drăgaica.
29 Iunie: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, sau Sânpetru.
20 Iulie: Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, sau Sântilie.
1 August: Aflarea Sfintei Cruci.
29 August: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.
14 Octomvrie: Sfânta Cuvioasa Parascheva, sau Vinerea Mare.
26 Octomvrie: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, sau Sâmedru.
8 Noemvrie: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sau Sfinţii Voevozi.
6 Decemvrie: Sfântul Ierarh Nicolae.

- Posturile din anul bisericesc
- Zile de Post     
- Dezlegare la vin şi untdelemn (ulei)
- Dezlegar la peşte
- Se mănâncă de dulce
- Nu se face Nuntă
- Spovedania
- Maslul
- Acte de evlavie
- Pomenirea obştească a morţilor   
- Parastasele
- Nu se fac Parastase   
- Purtarea Capetelor
- Sărindarele
- Aducerea de prinoase
- Aducerea de pârgă 
- Acatiste, Privegheri, Rugăciuni

-
Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis