Sărindarele

 Sărindarele de obşte;  Sărindarele particulare; Pomelnicul anual

Grija neîntreruptă pentru soarta morţilor este una din datoriile creştineşti cele mai mari. Nimic nu îmblânzeşte mai mult pe Dumnezeu şi nu-L pleacă spre iertarea celor răposaţi, decât rugăciunile preotului la Sfânta Liturghie. Atunci se pomenesc numele celor vii şi mai ales ale celor morţi, care nu au putinţa să se roage singuri. Sângele lui Hristos, care se varsă spre mântuirea tuturor, mântuieşte de păcate şi pe morţii noştri. Pentru pomenirea lor la Sfânta Jertfă, se dau anumite slujbe, care sunt:

Sărindarele obşteşti sunt acelea care se dau la sfinţirea unei biserici, a unei fântâni, sau când se face preot nou în sat.
Preotul săvârşeşte atunci 40 de Liturghii, se face parastas şi se pomenesc morţii tuturor credincioşilor, care au dat pomelnice.

Sărindarele particulare sunt pomenirile la 40 de Liturghii răzleţe. Creştinul scrie în pomelnic un singur răposat, sau pe toţi, iar alteori pune şi numele celor vii.
Se mai dau sărindare pentru sporul casei şi binele familiei.

Pomelnicul anual, cu vii şi morţi, se cheamă acela pe care-l dă credinciosul preotului, ca să-l pomenească la toate Liturghiile din timpul anului. Pomelnicul anual se dă mai ales la mănăstiri pentrucă acolo se săvârşeşte în fiecare zi Sfânta Liturghie.

- Posturile din anul bisericesc 
- Zile de Post
- Dezlegare la vin şi untdelemn (ulei)  
- Dezlegar la peşte   
- Se mănâncă de dulce 
- Nu se face Nuntă  
- Spovedania  
- Maslul
Acte de evlavie
- Pomenirea obştească a morţilor
-
Parastasele 
- Nu se fac Parastase  
- Purtearea Capetelor
- Sărindarele
- Aducerea de prinoase  
- Aducerea de pârgă
- Acatiste, Privegheri, Rugăciuni 
- Sărbătorile mari
-
Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis