Serbarea de  Crăciun

       Arhangel st hp 1Arhanghel dr hp 2
Nasterea Domnului, de G. Sibiescu 3

Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. Şi, văzându-L, au vestit cuvântzl grăit lor despre acest Copil. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima ei (Luca 2, 16-19).

Serbarea de Crăciun
la
Parohia ortodox
ă română
   Naşterea Maicii Domnului,
din Freiburg,
în anul Domnului 2016

Cu ajutorul lui Dumnezeu, acum spre sfârşit de an, enoriaşii parohiei ortodoxe române Naşterea Maicii Domnului din Freiburg vor întâmpina cu evlavie şi trăire plină de sfinţenie sărbătoarea Naşterii Domnului  nostru Iisus Hristos – darul sfânt pe care Dumnezeu-Tatăl, din nemărginita Sa iubire, l-a făcut lumii pe care El a creat-o. Căci fără margini este iubirea lui Dumnezeu faţă de lume „încât şi pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3.16).
Dumnezeu ne-a învrednicit în anul 2007, să înnădim firul tradiţiei întrerupte de prin anul 1975, când, pentru ultima dată,  în comunitatea ortodoxă română din Freiburg a avut loc Serbarea de Crăciun prin  grija şi cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Părintele Dumitru Em. Popa, şi nu mai puţin cu osârdia enoriaşilor români, refugiaţi politic în Germania şi vieţuitori în Freiburg.
Începând din anul 2007 am organizat Serbarea de Crăciun, câţiva ani, în săli de festivitate, mai apoi în biserică, sperând de fiecare dată că toţi participanţii – de la mic la mare– vor fi încântaţi şi mulţumiţi, lucru care, din diferite motive, nu ne-a reuşit întotdeauna: unora li s-a părut programul cultural-religios prea bogat, şi au optat pentru excluderea textelor literare pe tema Crăciunului; alţii au găsit mai potrivit doar un concert de Colinde oferit de către copiii din parohie, la începutul sau la sfârşitul căruia să vină Moş Crăciun cu sacul plin de daruri pentru cei mici; nu puţini au fost şi cei pentru care, nu atât programul cultural-religios – fie el bogat sau sărac – a fost  chintesenţa Serbării de Crăciun, ci bucatele tradiţionale româneşti şi alesele băuturi, unele nevătămătoare, altele ameţitoare.
Sperând că în anul acesta vom reuşi să mulţumim pe toată lumea, am exclus pregătirile culinare complicate şi am organizat Serbarea de Crăciun după următorul program:

Sâmbătă 17 decembrie

Orele 15:00 – Se împodobeşte Pomul de Crăciun. Enoriaşii care dispun de mai mult timp, doresc şi pot să ajute cu vorba şi cu fapta la împodobirea bradului, sunt bineveniţi şi le mulţumim de pe acum.

Duminică 18 decembrie – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul martir Sebastian; Cuviosul Modest
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, după Chinonic, urmează Concertul de Colinde oferit de corul parohiei Naşterea Maicii Domnului.

Duminică 18 decembrie, orele 19:00 Concert de Colinde, cântece de Crăciun şi piese din repertoriul clasic, oferit de către domnul şi doamna Andrei şi Maria Yvan, de la Teatrul de Operă din Freiburg

Duminică 25 decembrie – (
) Naşterea Domnului Iisus Hristos – Crăciunul
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie
Am venit sa colinda, hp 7
După Sfânta Liturghie, elevii de la Şcoala românească complementară  de pe lângă biserica noastră vor oferi  un program bogat de colinde şi poezii de Crăciun, întocmit cu ajutorul şi sub îndrumarea domnişoarei Silvia Tătaru.
Programul se încheie  cu sosirea lui  Moş Crăciun, pe care micii colindători îl vor întâmpina cu binecunoscutul: “Moş Crăciun cu plete dalbe a sosit de prin nămeţi şi aduce daruri multe la fetiţe şi băieţi...”


La slăvitul praznic al Naşterii Domnului, în perspectiva Anului Nou 2017 şi la slăvitul praznic al Botezului Domnului, avem bun prilej şi întemeiat motiv să facem „bilanţul” vieţii noastre de până acum, să ne reînnoim juruinţele făcute Domnului şi semenilor şi să le şi ţinem, căci procedând astfel se va putea spune despre noi că trăim în Duhul Evangheliei lui Hristos; să privim cu curaj în viitor şi cu speranţă în iubirea şi ajutorul lui Dumnezei, Care, iată, peste câteva zile vine tainic la noi; să rămânem tari în credinţa moştenită de înaintaşii noştri de la Sfinţii Apostoli, să o păstrăm neştirbită şi neschimbată, adică să nu ne lăsăm furaţi de învăţăturile de multe feluri străine de credinţa ortodoxă; să ne păzim de cei ce fac dezbinări între noi şi sminteli împotriva noastră; să vieţuim după Legea bineplăcută lui Dumnezeu, să rămânem lucrători şi slujitori păcii, ai armoniei şi ai iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, dovedind aceasta prin mărturisirea credinţei însoţite de facerea faptelor bune, căci numai aşa dovedim că suntem creştini autentici.

Fraţi români de pretutindeni, să rugăm pe Dumnezeu, să ne învrednicească  să sărbătorim într-un cuget şi într-o simţire Naşterea Domnului, Anul Nou  - 2017 şi Praznicul Botezului Domnului,  şi să ne bucurăm de eterna prezenţă în noi şi printre noi a Domnului Hristos  - EMMANUEL, Care se cheamă „Cu noi este Dumnezeu” (Matei 1,23).

 La mulţi şi fericiţi ani!


Anul Nou


Crăciunul a. D. 2016 - Programul slujbelor
Crăciunul în anul Domnului  2016
Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis