Slujbă arhierească la Freiburg

                                                                       ÎNŞTIINŢARE
Augustin hp 2
Consiliul Parohial aduce enoriaşilor noştri la cunoştinţă, că Duminică 14 Martie 2010, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Augoustinos al Germaniei va fi din nou oaspetele parohiei ortodoxe Române Naşterea Maicii Domnului din Freiburg.
Este a patra vizită pastorală a Înalt Prea Sfinţiei Sale în parohia română din Freiburg.
În anul 1990 (11 Februarie) Înalt Prea Sfinţia Sa a slujit pentru prima oară Dumnezeiasca Liturghie pentru Românii ortodocşi din Freiburg, cu care ocazie a hirotonit în treapta Preoţiei pe Părintele-Paroh Sorin Petcu.
Duminică 14 Martie, începând de la orele 9:30,  Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit va sluji Sfânta Liturghie înconjurat de soborul preoţilor Vicariatului Român din Germania, după care se va servi masa de prânz, în sala de festivităţi a Parohiei Evanghelice Sfântul Toma din Tulla Strasse 15 în Freiburg.
Ne folosim şi de data aceasta de frumosul obicei deja împământenit în parohia noastră, ca să apelăm la enoriaşii care doresc să participe la masă, să contribuie după dragoste şi putere la procurarea şi pregătirea băuturilor şi a preparatelor culinare.
Întrucât data de 14 Martie cade în Postul Sfintelor Paşti, la masă se vor servi bucate exclusiv de post. Pentru ca bucuria să nu ne fie umbrită de aspra disciplină a postului ortodox, se dă dezlegare la untdelemn, vin, horincă, palincă şi…. eventual ţuică bătrână (dacă e bună!!!).
Căutările după o sala mai încăpătoare pentru întâlnirea noastră s-au dovedit zadarnice, astfel că am fost nevoiţi să rămânem la singura aflată la dispoziţie - cea din Tulla Strasse, cu o capacitate neîndestulătoare. Acest neajuns ne obligă să procedăm exigent cu privire la pregătirile de rigoare. Pentru a evita eventuale improvizaţii la faţa locului - care nu întotdeauna reuşesc, rugăm pe enoriaşii care doresc să participe la masă, să se anunţe până la data de 28 Februarie a.c., folosindu-se de una din modalităţile menţionate mai jos.
De menţionat este şi faptul că nu întotdeauna, dar foarte adesea, duhul românesc excelează la astfel de ocazii printr-o nemotivată neorânduială greu de strunit: se anunţă din vreme, dar nu se participă, se anunţă, se participă, dar e însoţit de persoane, care n-au fost anunţate, se anunţă după ce termenul fixat a trecut sau chiar în ziua cu pricina, ori se vine pur şi simplu neanunţat. Că o anumită delăsare în cele ale comportamentului ne este caracteristică nouă celor de „gintă latină” nu mai este ceva  nou prin părţile acestei lumi, în mijlocul căreia trăim. Mi s-a întâmplat chiar mie, să fiu întrebat de gazda care mă invitase la masa de prânz, dacă sosesc la ora stabilită ori vin româneşte!
Să se ţină seama, că locurile la masă se ocupă numai după ce Mitropolitul şi preoţii au intrat în sala de festivităţi. Foarte neplăcută este situaţia, când locurile prevăzute sunt ocupate de oaspeţi neprevăzuţi, iar cei anunţaţi rămân pe dinafară.
După rugăciunea de masă Mitropolitul binecuvîntează mâncarea, băutura, casa şi pe credincioşii prezenţi. Din acest moment se pot servi bucatele şi băuturile.

Enoriaşii care doresc să participe la masă sunt rugaţi să se înscrie pe lista pusă la dispoziţie în biserică, telefonic la 07631 14829; 0160 7770251, e-mail: Petcu@gmx.de la doamnele din Comitetul parohial tel 07614808223 (doamna Florina Zahner) sau printr-o carte poştală

În numele Consiliului Parohial

Pr. Sorin Petcu

Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis

Biserica Ortodoxă Română din Freiburg

Istoric