Zile de post

               Zilele de post  în cursul anului bisericesc

Afară de cele patru posturi, Biserica Ortodoxă porunceşte credincioşilor săi să ajuneze şi în anumite zile de peste an, ca să se facă ei părtaşi patimilor şi morţii Domnului şi să se învrednicească de mijlocirea pe lângă Dumnezeu a sfinţilor, în cinstea cărora postesc. Aceste zile sunt:
Miercurea şi Vinerea, din fiecare răptămână postim, în amintirea Patrimilor Domnului: Într-o Miercuri au făcut sfat cărturarii şi arhiereii Iudeilor să prindă pe Hristos, iar în zi de Vineri L-au răstignit pe cruce.. După Tradiţie Adam a mâncat din pomul oprit într-o zi de Vineri, lucru pentru care a fost izgonit din Rai.
De aceea, aceste zile sunt întocmai cu Postul Mare.
Clericul care nu le posteşte, este caterisit, iar mireanul afurisit.
Se mănâncă în aceste zile numai odată pe zi – seara – bucate fără untdelemn şi nu se bea vin. Miercurile şi Vinerile în care se desleagă la untdelemn şi vin, la peşte şi la dulce, sunt menţionate în capitole separate.

2. Ajunul Bobotezei, la 5 Ianuarie.

Acest post a fost aşezat din vremea când cei care erau iniţiaţi în  învăţătura religiei creştine (Ctehumenii) se pregăteau prin post şi rugăciune să primească botezul creştin a doua zi.
În această zi creştinii postesc (se ajunează în ori ce zi ar cădea), mâncând numai odată – seara – bucate fără untdelemn şi nu beau vin; sau, dacă vor, nu mănâncă nimic.
Ei se pregătesc să ia Aghiasmă Mare, a doua zi.
Creştinii care doresc să prisosească în evlavie şi să facă în această zi aumite făgăduinţe sau legăminte faţă de Dumnezeu, pentru felurite pricini, pot să postească de bună voie  şi în alte zile de peste săptămână, decât cele orânduite de Biserică, cu condiţia ca să păzească şi zilele de post orânduite de Biserică.
În nici un caz să nu postească Sâmbăta sau Duminica!

3. Ziua Sfintei Cruci, la 1 August.

 
În această zi se prăznuieşte amintirea patimilor Domnului pe Cruce.
Se face deslegare la vin şi untdelemn.

4. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, la 29 August
, este praznic de întristare, pentru uciderea celui mai aspru postitor şi mai aprins vestitor al pocăinţei.
Se dă binecuvântare la untdelemn şi vin.

5. Înălţarea Sfintei Cruci, la 14 Septemvrie, aminteşte aducerea Sfintei Cruci la Ierusalim, după ce fusese răpită de Hosroe, împăratul Perşilor în veacul VII (591-628).
Deslegare la vin şi untdelemn.

- Posturile din anul bisericesc
- Dezlegare la vin şi untdelemn (ulei)
- Dezlegare la peşte
- Se mănâncă de dulce
- Nu se face nuntă
- Spovedania
- Maslul
- Acte de evlavie
- Pomenirea obştească a morţilor
- Parastasele
- Nu se fac parastase
- Purtearea Capetelor 
- Sărindarele
- Aducerea de prinoase 
- Aducerea de pârgă 
- Acatiste, Privegheri, Rugăciuni 
- Sărbătorile mari

- Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis